Moduł 1 - Planowanie w biznesie

Subskrypcyjny Kurs Online

SUPERMENKI BIZNESU PRO

 

TYDZIEŃ

01

PLANOWANIE W BIZNESIE

PRODUKTYWNE PLANOWANIE CZASU PRACY

W tej lekcji przyjrzymy się produktywnemu planowaniu Twojego czasu pracy, korzyściom z niego wynikającym oraz zidentyfikujemy także „przeszkadzacze”, rozpraszające Twoją uwagę. Pokaże Ci, z jakiego prostego narzędzia do planowania tygodnia sama korzystam oraz jak ja ustawiam priorytety moich zadań na przykładzie macierzy Einsenhowera. 

Subskrypcyjny Kurs Online

SUPERMENKI BIZNESU PRO

 

TYDZIEŃ

02

PLANOWANIE W BIZNESIE

ROCZNY PLAN BIZNESOWY CZ.1

Wchodzimy głębiej, bo naszym celem będzie wykonanie rocznego planu biznesowego. Zaczniemy od Twojej wizji i tego, do czego dążysz w swoim biznesie. Zastosujemy sprawdzoną metodę SMART, która pozwoli Ci trafnie określić cele biznesowe na ten rok. Następnie te cele zmienimy na projekty. Pokażę Tobie jak tworzyć checklistę do Twoich projektów, dzięki której będziesz w stanie kontrolować ich progres. 

Subskrypcyjny Kurs Online

SUPERMENKI BIZNESU PRO

 

TYDZIEŃ

03

PLANOWANIE W BIZNESIE

ROCZNY PLAN BIZNESOWY CZ.2

Na tapetę wrzucam czysty konkret, czyli tworzenie rocznego biznesowego planu działań. Zamiast rozciągać realizację swoich celów na 12 miesięcy, nauczę Cię działać w 12-tygodniowych cyklach. Pozwoli Ci to zachować wysoki poziom motywacji, działać dynamicznie i z koncentracją na Twoich priorytetach. W tej lekcji zajmiemy się także tworzeniem warunków, które musi spełniać dobry kalendarz marketingowy.